Rumaki

Nau mai, tahuti mai ki Te Whānau Rumaki Ōrākei-iri-ora.

I rewaina tēnei rumaki hei whare mātauranga, hei Whare Mānuka, mō ngā whānau e hiahia ana kia whakatipuria a rātou nā tamariki e Te Reo Māori, Tikanga Māori, me te Mātauranga Māori. Ka mutu, te whakatō i ngā hitōria, ngā kōrero tuku iho, me ngā whakapapa o te iwi o Ngāti Whātua Ōrākei, tuatahi. Tuarua, Ngāti Whātua Whānui. Tuatoru, ngā iwi Māori. Tuawhā, te ao whānui. 

Mā tēnei mahi e kite ai, e rongo ai ngā ākonga i te whai pānga o te Mātauranga motuhake o Ngāti Whātua Ōrākei ki a rātou tonu, o rātou whānau, iwi, te ao anō hoki.  

I ahu mai te ingoa, Te Whānau Rumaki Ōrākei-iri-ora, i te takiwā e noho nei te kura., I ōna wā i noho te rangatira nei a Rākei-iri-ora ki tēnei takiwā, ka tahi. Ka rua, koia te ingoa o te pā e noho nei te kura o Ōrākei i tēnei wā tonu. 

Pena e rawe ana ēnei whakatakotoranga e whai ake nei, whakakīa te taupānga kei raro iho i te whārangi nei. Ka huri.

Te Whānau Rumaki Ōrākei-iri-ora is dedicated to the revitalisation, preservation, and development of Te Reo Māori, Tikanga Māori, and Mātauranga Māori in an authentic, appropriate, and mana sharing way.

Working in partnership with Ngāti Whātua Ōrākei, using Te Marautanga o Aotearoa as a framework, we are using a Ngāti Whātua Ōrākei centric curriculum, where ākonga will learn the local history, narratives, and genealogy of Ngāti Whātua Ōrākei first; its real world application and connections within the wider Ngāti Whātua second; iwi Māori in general third and then the wider world. All in the Medium of Te Reo Māori, Tikanga Māori, Mātauranga Māori, and Te Ao Māori.

download.jpg

 The teaching and learning that occurs in our Rūmaki Reo classes aligns with the Ōrākei School Ako model of teaching which draws from a range of deliberate acts of teaching that promote accelerated learning.

Whānau engagement is integral to the development of our tamariki. It ensures that the triadic relationship between whānau, ākonga, and kura are healthy and strong, which promotes student achievement and success in our community. This aspect drives the success within the Rumaki and is important that it is seen, heard, and felt in all aspects of the Rumaki life. Whānau engagement is as essential as ākonga attendance and participation. 

Because this is a Māori Medium educational pathway, the language of instruction, discussion, discourse, feedback, feedforward, debate, praise, reporting is Te Reo Māori, which means a certain level of Te reo Māori proficiency and desire to learn in the medium of Māori is required by all ākonga.  

If you are interested in your tamaiti learning within a Ngāti Whātua Ōrākei centric, Māori Medium curriculum, where your child will nurture excellence and achieve being Māori, please fill the form attached below and we will make contact with you as soon as available.

Te Whānau Rumaki Ōrākei-iri-ora - Enrolment form